• fi
Etusivu | Referenssit | Raskasmetallit

Clean Waters selvitti soiden valumavesien raskasmetallipitoisuuksia laajassa tutkimuksessa

Raskasmetallipitoisuuksien selvittäminen erikseen jokaisen ympäristölupahakemuksen yhteydessä voi olla raskas ja joskus jopa turhakin prosessi. Jokainen selvitys vaatii tuekseen monialaisen asiantuntijatiimin. Vapo Oy Polttoaineiden ja viiden muun turvealan toimijan uunituore tutkimus selvitti turvesoiden ja niiden valumavesien raskasmetallipitoisuuksia Suomessa. Laajassa selvityksessä oli mukana kaikkiaan 14 eri kohdetta. Vesiasiantuntijana toimi Vapo Clean Waters Oy.

– Sen sijaan, että jokainen suo aina tutkittaisiin ympäristölupaselvitysten yhteydessä erikseen, päätimme toteuttaa kerralla laajemman selvityksen raskasmetallipitoisuuksista, miltä suot Suomessa näyttävät. Tuloksia on mahdollista hyödyntää laajemminkin. Samankaltainen selvitystarve voi tulla eteen missä tahansa, missä rakennetaan vesienkäsittelyjärjestelmiä maa- ja metsätaloudelle, kertoo resurssijohtaja Päivi Peronius Vapolta.

Mukana erilaisia maankäyttömuotoja

Nyt raskasmetallipitoisuuksia tutkittiin turvetuotantoalueiden lisäksi niiden valumavesistä sekä metsätalouskäytössä olevilta soilta aina Oulun korkeudelta Loviisaan asti. Mukana oli turvetuotannossa ja turvetuotantoon valmistelussa olevia alueita, sekä sellaisia, joilla ei ole vielä valmistelua edes aloitettu, eli jotka ovat metsätalousalueena. Mukaan haettiin myös rannikkoseudulle tyypillisiä Litorina-alueita, joilla on erityisen iso vesistöjen happamoitumisen riski.

– Tulokset olivat selkeät. Sekä turpeen että valumavesien metallipitoisuudet olivat varsin alhaiset ihan kaikissa tutkimuskohteissa, jopa Litorina-alueilla. Eri maankäyttömuodoilla ei havaittu tilastollisesti merkittävää eroa turpeen ja valumavesien metallipitoisuuksissa. Turvetuotannolla ei vaikuteta merkittävästi vastaanottavan vesistön raskasmetallipitoisuustasoihin, Peronius kertoo.

Kokonaisuus vaati vesiasiantuntemusta

Tutkimuksessa yhdistettiin maaperä- ja turvetietoutta, ja toisaalta valumavesitietoutta sekä vesianalytiikkaa.
– Tarvittiin paljon eri asiantuntijoiden yhteistyötä ja Clean Watersin vesiosaaminen. Työ oli iso, mutta projekti sujui hyvin ja tutkimus oli erittäin kattava. Tässä oli selkeä roolitus ja kovan luokan asiantuntijoita mukana. Juuri tällaista kokonaistietoa tarvitaan yhtä enemmän, jos ajatellaan vaikkapa turvetuotannon vaikutuksia, Peronius toteaa.

Vapo Clean Waters oli mukana alueiden valinnassa, suunnitteli kohteisiin vesinäytteenoton seurannan ja selvitti, millaisia korrelaatioita turpeen ja veden raskasmetallipitoisuuksista löytyy.
– Aiemmin on ollut saatavissa aika hajanaista, suokohtaista tietoa – on tarkasteltu raskasmetallipitoisuuksia lähinnä turpeesta ja sen polton päästöistä. Clean Watersin avulla saatiin valtakunnallisesti yhtenäinen julkaisu myös siitä, miten raskasmetallit näkyvät soiden ja turvetuotantoalueiden valumavesissä, Peronius iloitsee.

Viite: Lehtovaara et al. Suo 67(3-4) 2016
Teksti: Päivi Tervonen, Jooli

                                           

Erityisasiantuntija anneli Wichman ja operaatiopäällikkö Juha Kujala                            Resurssijohtaja Päivi Peronius