• fi
Etusivu | Referenssit | Littoistenjärvi

Vapo Clean Waters kemikaloidun Littoistenjärven jälkihoitohankkeen ruorissa

Kaarinan ja Liedon kuntien välissä sijaitsevaan Littoistenjärveen ruiskutettiin toukokuussa 2017 160 tonnia polyalumiinidikloridia. Laajasti julkisuudessa esillä olleen hankkeen tavoitteena oli, että puhdistuskemikaali sitoisi itseensä levien kasvua kiihdyttävän fosforin. Littoisenjärven huoltokunnan puheenjohtaja Jukka Heikkilän mukaan kemikalointi ylitti odotukset, ja vesistön tilanne on tällä hetkellä hyvä. Parhaillaan käynnissä olevasta järven jälkihoitohankkeesta vastaa Vapo Clean Waters Oy.

Pahasti rehevöitynyttä Littoistenjärveä oli ennen kemikalointia yritetty puhdistaa monilla keinoilla, kuten ilmastamalla ja kalastamalla pois roskakalaa. Järvessä esiintyi paljon leviä, joista etenkin sinilevä aiheutti haittaa alueen asukkaille ja esti järven virkistyskäytön kesäaikaan.

– Kemikalointiin päädyttiin, koska muut keinot eivät toimineet riittävän hyvin. Myöskään järven kuivatukseen tai ruoppaukseen ei ollut mahdollista ryhtyä lupa-asioiden ja ekosysteemin tuhoutumisen takia. Vaikka kemikalointi oli radikaali toimenpide, se tepsi odotuksia paremmin ja tilanne on tällä hetkellä todella hyvä. Voisi olettaa, että kemikalointeja tehdään samantapaisissa järvissä jatkossa enemmänkin, Heikkilä kommentoi.

Jälkihoitohankkeessa seurataan veden laadun kehittymistä

Järven jälkihoitohanke käynnistettiin, sillä kemikaloinnilla saavutettuja tuloksia halutaan ylläpitää parhaalla mahdollisella tavalla. Toimenpiteen jälkeen järven pH on pysynyt vakaana ja klorofyllitasot alhaisina. Vaikka haitallista sinilevää tai korkeita fosforipitoisuuksia ei ole havaittu, seurataan veden laadun kehittymistä tarkkaan, ja päätetään sen perusteella tulevista toimenpiteistä.

– Jälkihoidossa tärkeää on veden laadun arviointi ja myös tilanteen ennustaminen. Täytyy tuntea veden laadun ääriarvot, jotta saadaan pidettyä tilanne stabiilina ja estettyä fosforiarvojen nousu ja sen myötä sinilevän kasvu. Vapo Clean Watersilla ollaan ammattilaisia vesikemiassa. Heiltä löytyy pitkä kokemus pohjoisen pallonpuoliskon järvistä ja tietoa erilaisista toimenpiteistä, Heikkilä kuvailee.