• fi
Etusivu | Referenssit | Housupuro

Housupuron solina kutsuu taas taimenia

Pienillä toimilla, kuten kivien siirtämisellä uuteen paikkaan tai vastaavasti purojen uomien ”suoristuksella”, voi olla valtavan iso vaikutus vesistöihin – hyvässä ja pahassa. Clean Waters auttoi luonnonmukaistamaan Paltamossa sijaitsevan Housupuron, jossa taimenkanta oli vähentynyt 60-luvulla tehtyjen metsäojitusten ja uoman suoristuksen vuoksi. Nyt puro jälleen mutkittelee ja tarjoaa kutupaikkoja taimenille.

– Saimme aika paljon tietotaitoa ja apua tänne maakuntaan. Toivotaan, että taimenetkin tykkäävät siitä. Melko todennäköisesti Housupuroon tehdään ensi syksynä purotaimenen kotiutusistutus, jolla nopeutetaan kalataloustulosten syntyä. Kaikki Clean Watersin avulla tehdyt toimenpiteet vievät oikeaan suuntaan ja useat kunnostusratkaisuista jäävät pitkäaikaisesti vaikuttamaan, kiittää yksi Housupuron kunnostusprojektin alullepanijoista, Paltamon kalastuskuntien edustaja Raimo Kantola.

Housupuro on 5,6 km pitkä, mutta vaadittavat toimenpiteet taimenten nousemiseksi puroon tehtiin pistemäisesti viime ja osin vielä tulevankin kesän aikana. Lisäksi kalastuskunta ajoi kutusorat talkoovoimin paikalle talven aikana. Tarkan ennakkosuunnitelman työ kuitenkin vaati.

 – Ideana oli puron palauttaminen luonnonmukaisempaan tilaan, sillä siellä on kohtia, jossa puroa on kaivettu aikoinaan suoraksi peltojen vierestä. Puroa on nyt pyritty tekemään mutkaisemmaksi muun muassa uudelleenasettelemalla kiviä, tukkimalla joitakin metsäojia ja palauttamalla puro osin vanhaan uomaansa. Veden virtaukseen pyritään saamaan vaihtelua myös puusuisteilla, jotta kaloilla ja muilla eliöillä olisi paremmin elinpaikkoja. Veden laatuunkin sillä on jonkin verran vaikutusta, työn tilaaja, metsän- ja luonnonhoidon neuvoja Leevi Heikura Metsäkeskuksesta kertoo.

Tavoitteena oli kasvattaa virtaamamatkaa purossa, sillä mutkien suoristaminen oli voimistanut puron virtaamaa ja aiheutti siten eroosiota. Taimen vaatii kutusoraa, jossa ei ole hiekkaa ja kutu puolestaan happea kivien väliin. Eroosion vuoksi hiekkapitoinen vesi kuitenkin tukki kutusoraikot.

Työ ei haitannut virkistyskäyttöä

Heikuran mukaan urakointi on ollut niin pienipiirteistä toimintaa, ettei se ole estänyt Housupuron alueen virkistyskäyttöä samaan aikaan.

– Kun kunnostustoimenpiteet ovat pistemäisiä, niistä aiheutuu vähän haittavaikutuksia kunnostuksen yhteydessä. Vaikka purojen kunnostusta ei tässä laajuudessa olekaan ihan heti näköpiirissä, näitä luonnonsuojeluhankkeita on tarve tehdä Kainuussa jatkossakin. Ne painottuvat pitkälti vesiensuojelutoimenpiteisiin, kuten laskeutusaltaisiin ja kosteikkojen rakentamiseen, joista Clean Watersilla on myös vahvaa osaamista, Heikura toteaa.

Clean Watersin tuotantopäällikkö Juha Rokkila rohkaisee esimerkiksi kalastuskuntia ja maanomistajia ottamaan reippaasti yhteyttä, jos heidän maillaan kulkevat purot ovat alkaneet rehevöitymään viljelyn ja metsätalouden vuoksi. Clean Watersilta löytyy kalatalous- ja virtavesikunnostusasiantuntijoita, jotka auttavat löytämään kustannustehokkaat ja luonnonmukaiset kunnostusmenetelmät. Näin kala- ja rapukannat voivat elpyä ja alueen monimuotoisuus sekä virkistysarvo paranee.

Jaa sivu: