• fi
Etusivu | Referenssit
ASIAKKAAT

Rakennetun ympäristön hulevedet

 • 2015 Jyväskylän kaupunki. Länsi-Palokan osayleiskaavatason hulevesien hallinnan yleissuunnitelma
 • 2015-2016 Jyväskylän kaupunki. Eerolanpuron kaupunkikosteikon suunnittelu ja toteutus
 • 2016 Kouvolan kaupunki. Sairaalahankkeen turvemaiden läjityksen suunnittelu
 • 2016 Jutikkalan säätiö. Maastotyöt yleisten alueiden hulevesirakenteiden suunnittelun pohjaksi
 • 2016 Versowood Oy. Pylvästuotantoalueen hulevesien hallintajärjestelmä, yleissuunnitelma
 • 2016 Muuramen kunta. Valtatie 9:n länsipuolen kaavarungon vesienhallinnan yleissuunnitelma
 • 2016 Seinäjoen kaupunki. Kivipuron alueen hulevesien hallintasuunnitelma
 • 2017 Viitasaaren kaupunki. Viitasaaren kaupungin hulevesiohjelman laadinta
 • 2017 Laukaan kunta. Laukaan Kuhamäen asemakaava-alueen hydrologinen mallintaminen ja hulevesien hallinnan yleissuunnitelma
 • 2017 Versowood Oy. Pylvästuotantoalueen hulevesien hallintarakenteiden mitoitus
 • 2017 Kekkilä Oy. Kompostointialueen vesienkäsittelyjärjestelmän tehostamissuunnitelman laatiminen
 • 2017-2019 Tampereen kaupunki. Puitesopimus hulevesisuunnitteluun liittyvistä asiantuntijapalveluista
 • 2017-2019 Virtain kaupunki. Suunnittelu- ja konsulttitoiminnan puitesopimus (hulevedet)
 • 2017-2019 Lahden kaupunki. Puitesopimus asema- ja yleiskaavoituksen selvityksistä ja suunnittelutehtävistä (hulevedet)
 • 2017-2019 Hyvinkään kaupunki. Kunnallistekniikan suunnittelupalvelut, hulevesialtaiden yleis- ja rakennussuunnittelu

Metsätalouden vesienkäsittely

 • 2014 Suomen metsäkeskus, Pohjois-Savon alueyksikkö, Keiteleen Pajupuron laskeutusaltaan ja kosteikon toteutus, luonnonhoitohanke
 • 2014 Suomen metsäkeskus, Pohjois-Savon alueyksikkö, Sonkajärven Torilammin laskeutusaltaan ja kosteikon toteutus, luonnonhoitohanke
 • 2014 Suomen metsäkeskus, Pohjois-Savon alueyksikkö, Vesannon Riivikonpuron laskeutusaltaan ja kosteikon toteutus, luonnonhoitohanke
 • 2014-2015 Suomen metsäkeskus, Etelä-Savon alueyksikkö, Joroisten Kaitaisten vesiensuojelutoimenpiteiden toteutus, luonnonhoitohanke
 • 2014-2015 Suomen metsäkeskus, Etelä-Savon alueyksikkö, Savonlinnan Partasenjoen monivaikutteinen kosteikko, luonnonhoitohanke
 • 2015-2016 Suomen metsäkeskus, Pohjois-Savon alueyksikkö, Sonkajärven Partala ennallistaminen, luonnonhoitohanke
 • 2015-2016 Suomen metsäkeskus, Kainuun alueyksikkö, Paltamon Housupuron kunnostus ja ennallistaminen, luonnonhoitohanke
 • 2016-2017 Suomen metsäkeskus, Läntinen palvelualue, Alavuuden Ison Soukkajärven vesiensuojelutoimenpiteiden toteutus, luonnonhoitohanke
 • 2016-2017 Suomen metsäkeskus, Pohjoinen palvelualue, Siikalatvan Pihlajaisenojan kosteikon (2,6 ha) täydennyssuunnittelu ja toteutus, luonnonhoitohanke
 • 2016-2017 Suomen metsäkeskus, Kaakkoinen palvelualue, Taipalsaaren Karvajalanjoen vesiensuojelutoimenpiteiden toteutus, luonnonhoitohanke
 • 2016-2017 Suomen metsäkeskus, Kaakkoinen palvelualue, Kangasniemen Pukkiselän vesiensuojelutoimenpiteiden toteutus, luonnonhoitohanke
 • 2016-2017 Suomen metsäkeskus, Itäinen palvelualue, Suonenjoen Rastinpuron kunnostamisen toteutus, luonnonhoitohanke
 • 2016-2017 Suomen metsäkeskus, Eteläinen palvelualue, Hämeenlinnan Myllyjoen vesiensuojelutoimenpiteiden toteutus, luonnonhoitohanke
 • 2016-2018 Suomen metsäkeskus, Pohjoinen palvelualue, Juurikkanevan vesiensuojeluhanke, luonnonhoitohanke
 • 2017-2018 Suomen metsäkeskus, Itäinen palvelualue, Ylä-Savon ympäristötukien luonnonhoitohanke
 • 2017-2018 Suomen metsäkeskus, Itäinen palvelualue, Ylä-Savon ympäristötukien luonnonhoitotyöt 2, luonnonhoitohanke
 • 2017-2018 Suomen metsäkeskus, Läntinen palvelualue, Tervajoen-Naarajoen luonnonhoitohankkeen toteutus, luonnonhoitohanke
 • 2017-2018 Suomen metsäkeskus, Pohjoinen palvelualue, Panumajärven vesiensuojelun suunnittelu ja toteutus, luonnonhoitohanke
 • 2017-2018 Suomen metsäkeskus, Läntinen palvelualue, Laihianjoen eteläosan luonnonhoitohankkeen toteutus, luonnonhoitohanke
 • 2017-2018 Suomen metsäkeskus, Kaakkoinen palvelualue, Lessinpuron vesiensuojelurakenteet, Freshabit LIFE IP -hanke
 • 2017-2018 Suomen metsäkeskus, Kaakkoinen palvelualue, Naaranlahden-Pienlahden vesiensuojelurakenteet, Freshabit LIFE IP -hanke

Maatalouden vesienkäsittely

 • 2015 Kosken Kartano, Salo, pihaton vesienkäsittelyjärjestelmän suunnittelu ja toteutus
 • 2015 Ohelan tila, Jyväskylä, maatalouskosteikon suunnittelu

Vesistö- ja valuma-alueprojektit

 • 2014-2015 Suomen metsäkeskus, Pohjois-Karjalan alueyksikkö, Karjalan Pyhäjärven vesiensuojelun kokonaisvaltainen suunnittelu 22:lle uomakokonaisuudelle
 • 2017 Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, valuma-aluekunnostuksen suunnittelu Palojoen valuma-alueella
 • 2017-2018 Littoistenjärven osakaskuntien hoitokunta, Littoistenjärven kemikaalikunnostuksen jälkihoitoprojekti

Kunnallisten jätevesien käsittely

 • 2014-2015 Jyväskylän yliopisto, N-SINK-projekti, suodatinlaitteiston rakentaminen ja asentaminen Keuruun Vennänlahden jätevedenlaitokselle

Turvetuotannon vesienkäsittely

 • 2014-2016 Vapo Oy, Turvetuotteet liiketoiminta-alue, MOF (Minimum Out Flow) -tekniikoiden tutkiminen ja koetoiminta turvetuotannosta poistuvien vesimäärien minimoimiseksi. Lue lisää.
 • 2015- Vapo Oy, Turpeen ja soiden valumavesien raskasmetallien kartoitusprojekti
 • 2015 Vapo Oy, Ojitettujen pintavalutuskenttien toimintaan vaikuttavien tekijöiden selvitys
 • 2017- Vapo Oy, KEM 5.0 Turvetuotannon valumavesien kemiallisen saostuksen kehittäminen


Clean Waters ponnistaa Vapon turvetuotantoon liittyvästä vesienkäsittelykokemuksesta. Vapo on suunnitellut ja rakentanut turvetuotantoalueilleen useita tuhansia vesienpuhdistusrakenteita. Alla esimerkkejä niistä.

Tutustu turvetuotannon esimerkkikohteisiin!

Jaa sivu: