Etusivu | Palvelut | SUUNNITTELU- JA RAKENTAMISPALVELUT

Suunnittelu- ja rakentamispalvelut

Clean Waters tarjoaa luonnonvesien käsittely- ja hallintaratkaisujen suunnittelu- ja rakentamispalveluita. Taustalla on Vapo Oy:n vankka turvetuotannon vesienkäsittelykokemus. Vesiensuojelua vaativat kohteet ovat yksilöllisiä. Suunnittelemme ja rakennamme kullekin kohteelle parhaiten soveltuvan vesienkäsittelyratkaisun, jossa on otettu huomioon vesiensuojelun ja luonnon monimuotoisuuden tarpeet. Voimme myös hakea kohteelle mahdollisesti saatavilla olevaa julkista tukea.

Suunnittelu alkaa aina asiakkaan tarpeiden kartoittamisella ja tarvittavien kohdetietojen keruulla. Maastomittausten, valuma-aluetietojen ja kuormitusarvioinnin perusteella tehdään varsinainen rakennesuunnittelu, joka sisältää kohteen mitoitustiedot ja toteutuksen kustannusarvion.

Rakentaminen alkaa toimenpidesuunnittelulla, joka voi pitää sisällään mm. tarkemman rakentamisaikataulun laadinnan, maastomerkinnät, sekä kulkureittien ja tarvittavien lupien varmistamisen. Varsinaisessa rakentamisessa käytämme kokeneita ja laadukkaita ympäristöurakoitsijoita kumppaneinamme – Vapon urakoitsijaverkostoon kuuluu yli 70 ympäristöurakoitsijaa ympäri Suomen. Clean Waters huolehtii urakoitsijoiden työnjohdosta ja valvonnasta, sekä näiden perehdyttämisestä tarvittaviin laatu-, ympäristö- ja työturvallisuusohjeisiin.

Toimenpiteiden vaikutusten todentamiseksi voidaan joko mallintaa tai mitata veden laatu ennen ja jälkeen toimenpiteiden toteuttamista. Veden laatu voidaan mitata jatkuvatoimisesti tai näytteenottoon perustuvan mittausohjelman mukaisesti. Käytämme tässä työssä yhteistyökumppaneita.

Jaa sivu: