Etusivu | Palvelut | NEUVONTA- JA ASIANTUNTIJAPALVELUT

NEUVONTA- JA ASIANTUNTIJAPALVELUT

Clean Waters toteuttaa monipuolisia ja laadukkaita asiantuntija-, t&k- sekä koulutuspalveluita luonnonvesien suojelemiseen liittyen. Seuraavassa esimerkkejä asiantuntijapalveluistamme.

Neuvonta ja tilannekartoitukset

Neuvontapalvelut ovat  asiantuntijatoimeksiantoja, joissa konsultoimme asiakkaita yleisesti vesiensuojeluun tai -käsittelyyn liittyen. Toimeksianto voi olla esimerkiksi tietyn kohteen tilannekartoitus, jonka avulla tehdään alustava toimenpide-ehdotus tai käsittelymenetelmän valinta. Esimerkiksi hulevesisuunnitelmat sisältävät suosituksen alueen hulevesien tilavarauksesta ja käytettävästä menetelmästä.

Kuormituslaskelmat, -selvitykset ja mallintaminen

Kuormituslaskelmien ja -selvitysten taustalla on usein huoli vesistön tilasta. Kuormitusselvityksissä selvitetään vesistön vedenlaatuun vaikuttavat kuormitustekijät ja saadaan tietoa valuma-alueen maankäytön vaikutuksista vedenlaatuun. Kuormitusselvitysten perusteella voidaan ehdottaa käsittely- tai kunnostustoimenpiteitä.

Mallintamisen avulla voidaan arvioida eri vesiensuojelutoimenpiteiden vaikutuksia tarkasteltavassa kohteessa.

Vesinäytteenoton suunnittelu

Palveluihimme kuuluu vesinäytteenoton suunnittelu vedenlaadun seurantaa varten. Vesinäytteenotto-ohjelma on tärkeä työkalu, kun alueelle suunnitellaan vesinäytteenottoa vedenlaadun tulkintaa varten. Näytteenotto- ja laboratoriopalveluissa käytämme yhteistyökumppaneita.

 Vedenlaadun tulkinta

Vesianalyysien perusteella voidaan tulkita ja arvioida veden laatua tai sen käyttömahdollisuuksia.

Rahoitus- ja tukihakemusten laadinta

Vesiensuojelutoimenpiteisiin voi olla haettavissa julkista rahoitusta, kuten Kestävän metsätalouden rahoituslain mukaista KEMERA-tukea (20 §) tai maatalouden ei-tuotannollisten investointien tukea.

Palveluihimme kuuluvat rahoitusinstrumenttien tunnistaminen ja arviointi sekä tukihakemusten laadinta asiakkaiden puolesta. Tukihakemuksen ulkoistaminen kokeneelle toimijalle säästää asiakkaan omaa aikaa ja parantaa hakemuksen läpimenomahdollisuuksia.

Jaa sivu: