Etusivu | Palvelut | Maatalous

Maatalous

Maatalouden valumavesien käsittelyllä voidaan pidättää kiintoaine- ja ravinnekuormaa ja samalla tasata tulvahuippuja.
Maaperän hiilivarantojen lisäämisellä ja ravinteiden kierrätyksellä voidaan vähentää maatalouden vesistökuormitusta tehokkaasti ja taloudellisesti.

 

Maatalouden valumavesien hallinta

Maatalouden vesistökuormitus aiheutuu peltoviljelystä ja karjataloudesta. Oikein mitoitetut ja toteutetut valumavesien käsittelyratkaisut pidättävät hyvin kiintoaine- ja ravinnekuormaa, ja toimivat samalla tulvahuippujen tasaajina ja veden varastoina. Lisäksi ne monipuolistavat maatalousmaisemaa. Clean Waters suunnittelee ja toteuttaa luonnonmukaisiin menetelmiin perustuvia valuma-aluetasoisia tai kohdekohtaisia ratkaisuja maatalouden vesiensuojeluun. Tällaisia ratkaisuja ovat esimerkiksi monivaikutteiset kosteikot, pintavalutuskentät, laskeutusaltaat, pohjapadot sekä erilaiset suodattavat ja haihduttavat rakenteet.

Eläintuotannon ravinnekuormitusten hallinta

Tuotantoeläinten jaloittelutarhat tai maitotilojen pesuvedet voivat olla merkittäviä pistemäisiä vesistökuormittajia. Luonnonmukaisilla vesienkäsittelyjärjestelmillä voidaan vähentää luontoon päätyvää kuormitusta ja edistää ravinteiden kierrätystä. Clean Waters suunnittelee ja toteuttaa räätälöidyt puhdistusratkaisut erilaisiin maatalouskohteisiin. Olemme kehittäneet ainutlaatuisen käsittelykonseptin vähentämään pistemäistä ravinnekuormitusta. Konseptissa hyödynnetään vettä haihduttavia ja tehokkaasti ravinteita sitovia kasveja sekä luonnonmukaisia suodatinmateriaaleja. Ravinteet voidaan kierrättää takaisin kasveille.

Maaperän orgaaniset aineet ja biostimulantit

Maaperän hiilivarantojen lisääminen sekä ravinteiden kierrätys ja tehokkaampi hyötykäyttö vähentävät maatalouden vesistökuormitusta tehokkaasti ja taloudellisesti. Pitkään yksipuolisessa viljelykierrossa olleilla peltoalueilla maan kasvukunto on usein heikentynyt. Orgaanisen aineen lisääminen maaperään parantaa maan mururakennetta ja tehostaa ravinteiden ja veden sitomiskykyä. Toisaalta humusta sisältävät biostimulantit voivat parantaa maaperän, pieneliöstön ja kasvien juuriston toimintaa. Clean Watersin on mukana Päästösäästö-tuotekehityshankkeessa, jossa saada tietoa uusista, maahan lisättävistä biopohjaisista maanparannusaineista, joilla ylläpidetään ja parannetaan maan kemiallisia ja biologisia ominaisuuksia.