Etusivu | Blogi | fi

Turve pidättää haitta-aineita

keskiviikkona 16. elokuuta 2017 | Mikael Gull

Suomessa on noin 25 000 pilaantunutta maa-aluetta. Valtakunnallisen pilaantuneiden maa-alueiden riskienhallintastrategian tavoitteena on saada pilaantuneiden maa-alueiden terveys- ja ympäristöriskit hallintaan kestävällä tavalla vuoteen 2040 mennessä. Pohjavesialueilla sijaitsevien kohteiden riskit on oltava hallinnassa vuoteen 2027 mennessä.

Pilaantuneita maa-alueita ovat esimerkiksi ampumaradat, joita Suomessa on arviolta 2000–2500. Useimmat ampumaradat on perustettu ennen nykyisiä ympäristölakeja, minkä vuoksi jopa kolmasosa sijaitsee riskialueilla, esimerkiksi pohjavesialueilla tai niiden läheisyydessä. Ampumaratojen merkittävin ympäristöriski on lyijyä sisältävät valumavedet. Lisäksi valumavesissä voi olla mm. sinkkiä, kuparia, arseenia, antimonia ja nikkeliä.

Metallipitoisten valumavesien puhdistukseen käytettävät menetelmät ovat olleet osittain toimimattomia tai saastuneet vedet on kuljetettu puhdistettavaksi jätevedenpuhdistamolle. Vapo Clean Waters Oy:n kehitystyöstä on saatu lupaavat tulokset metallipitoisten valumavesien puhdistamiseen in situ -menetelmällä. Puhdistuksessa käytetään turvepohjaisia materiaaleja. Turvesuodatinmenetelmä toimii edullisena ja ekologisena vaihtoehtona pilaantuneiden maiden riskienhallintaan ja vesienkäsittelyyn.

Turpeen käytöstä esimerkiksi metallien puhdistamisessa on runsaasti tieteellistä julkaisuaineistoa, mutta Suomessa käytännön sovellutukset ovat puuttuneet. Tänä kesänä on käynnistynyt pilotti, jossa Vapo Clean Watersin kehittämä turpeeseen perustuva suodatusjärjestelmä käsittelee ampumaradan metallipitoisia valumavesiä. Kehitetty turvesuodatinmenetelmää voidaan potentiaalisesti hyödyntää myös muiden metallipitoisten vesien, kuten hulevesien, kaatopaikkojen suotovesien tai vaikka pesupaikkojen vesienpuhdistamisessa.

Turvepohjaiset suodattimet pidättävät erinomaisesti sekä epäorgaanisia haitta-aineita, kuten metalleja, että orgaanisia haitta-aineita, kuten öljyjä. Turve toimii suodattimissa mekaanisena erottajana ja biologisena alustana. Lisäksi turve pidättää metalleja kemiallisesti. Modifioimalla turvemateriaalia suodatin voidaan räätälöidä tietyn haitta-aineen poistoon. Tuoreen tutkimuksen mukaan turvesuodatus pidättää myös torjunta-aineita, kuten atratsiinia (Kaisa Kerminen, Helsingin yliopiston ympäristötieteen laitos).

Luonnosta saatavien turvemateriaalien käyttö haitta-aineiden poistossa, sidonnassa ja hajotuksessa tukee kestävän kehityksen ja kiertotalouteen tähtäävän yhteiskunnan resurssitietoista toimintaa. Turvesuodatin on täysin luonnonmukainen tuote ilman lisättyjä kemikaaleja ja on siten turvallinen ympäristölle. Suodatinmateriaali voidaan hävittää käytön jälkeen, riippuen pidätetyistä haitta-aineista, esimerkiksi polttamalla tai kompostoimalla.

 

Mikael Gull

Mikael Gull on Clean Watersin vanhempi suunnittelija, joka suunnittelee ja kehittää vesienkäsittely- ja hallintaratkaisuja asiakastarpeisiin.

Ei kommentteja "Turve pidättää haitta-aineita"

Kommentoi "Turve pidättää haitta-aineita"

Antamaasi sähköpostiosoitetta ei julkaista sivustolla.

Anna osoite täydellisessä muodossa (esim. http://www.oma-osoite.com)

 

Haluan saada tiedon uusista kommenteista antamaani sähköpostiosoitteeseen.

      _  _   _____   ___   _____  
  ___  | || | ||  / ___//  / _ \\  / ___|| 
  /  || | || | ||  \___ \\ / //\ \\ | // __  
 | [] || | \\_/ ||  /  // | ___ ||| \\_\ || 
  \__ || \____//  /____// |_|| |_|| \____// 
  -|_||  `---`  `-----`  `-`  `-`  `---`  
   `-`                     
 
 

Uusimmat blogikirjoitukset

Viimeisimmät kommentit

Ei kommentteja