Etusivu | Ajankohtaista | fi

Uudenlaisia ratkaisuja typen ja raskasmetallien poistoon valumavesistä

13.3.2018 9.00

Vapo Clean Waters on mukana kehittämässä uudenlaisia passiivisia hybridiratkaisuja typen ja raskasmetallien puhdistamiseen arktisista valumavesistä.

HybArkt -hankkeessa on mukana muun muassa Oulun yliopiston Vesi- ja ympäristötekniikan tutkimusyksikkö, Ekologian ja genetiikan tutkimusyksikkö ja Suomen ympäristökeskus.

Passiiviset hybridiratkaisut muodostuvat erilaisista puhdistusyksiköistä, esimerkiksi sammalaltaista, bioreaktoreista ja kosteikoista, jotka eivät vaadi energiaa. Näitä rakenteita on tarkoitus testata erityyppisissä pilottikohteissa: kaivosalueella, yhdyskuntajätevesien puhdistuksessa ja hulevesikohteessa.

Lue lisää hankkeen toiminnasta ja kokoonpanosta tästä linkistä.

 

Takaisin uutisarkistoon